Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ով ոք որ գտցէ շնորհս լուսածել ի յերեսս յԵրկրին մերոյ Հայաստանեաց, ղռմզի որթն վասն ներկ առնելոյ, եւ բուսուցանել լեղակ, գործել բէգռաս, մահուդ ըստ կերպին եւ նմանութեամբ եւրոպացւոց, եւ գտանել անտառ այսինքն արմատ անուանեալն ջնսան, միմիայն մի անգամ գտցէ շնորհս ի Տանէն Հայոց այսպէս:
Ջանսան գտանողն դահեկան երծաթ. 10. 000.
Ղռմզի որթն պատրաստողն 10. 000.
Լեղակ բուսուցանողն եւ պատրաստողն 10. 000.
Լօնդրա պատրաստողն 10. 000.