Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Քրէական մեղաւորն ոչ ոք տեղի մի' դատեսցի, բայց ի քաղաքի որում գտցի իշխան եւ դատաւոր խորհրդակցօք եւ ատենաբան դպրիւք: