Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն արու բնութիւն մարդոյ պատուելով փառաւորեսցի, էգս բնութեան մարդոյ եւ Օգնական արդարութեան նմայ լիցի: