Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Սպարապետն դեղին ըստ վերոյ գրեցելոյն սպիտակ ուրարով եւ փնջով եւ չուանով, եւ զինուորքն սպիտակ թելի գրով համարն հազարապետին իւրեանց ընդ քամակն: