Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

՚Ի ժամանակի պատերազմի որում դաշտի որ իջեւանեսցի բանակս մեր ջուր ըմպելոյ ՚ի աղբերաց եւ կամ ՚ի ջրհորս ջրոց, նախ փորձեսցի ջուրն տալով ըմպել շանց եւ իշոց, եթէ գտցի մաքուր ապա իջցէ բանակն ՚ի վերայ ջրոյն, եւ յամենայն ժամանակ կալոյ նոցա ՚ի հարկաւորութիւն նոյն ջրոյն ըմպելոյ կացցէ պահակ ՚ի վերայ ջրոյն ցայգ եւ ցերեկ զի մի՛ ՚ի թշնամեաց ապականեալ գտցի ջուրն: