Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն իշխան եթէ ծայրագոյն եթէ փոքրիկ պակասելով եթէ մահու, եւ կամ եթէ ՚ի պատճառէ մեղաց, նոյնժամայն երկրորդ նորայ մտցի ՚ի տեղի նորայ, եւ ամենեքեան ըստ կարգի հնազանդել նմայ պարտին որպէս առաջնում, մինչեւ վերստին հաստատեսցի նա՛ ՚ի Տանէ Հայոց նամակօք: