Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն հատոր Օրինացս ունի բազում մասունս որ կարի ՚ի ձեռանէ արանց իմաստնոց բացատրել զամենայն զոր ինչ բացատրութիւնք յօրինացս եթէ բարեպէս զի հաճեսցի ՚ի կամս Տանն Հայոց պատուեսցեն, բայց ՚ի յայնմանէ որ լինիցի ընդ դէմ բնութեան մարդոյ: