Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն մարդ կարող է տնկել ծառ ՚ի դաշտի պռուկն ճանապարհաց ՚ի յերեսս յերկրի տէրունի, զամենայն զոր ինչ պտուղ եւ եկամուտ ելցէ ՚ի ծառոց ստանայցէ տնկողն հատուցանելով տասանորդն ՚ի Տունն Հայոց: