Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն պահակ եթէ ՚ի դրունս ամրոցաց, եթէ ՚ի վառհօդի եթէ ՚ի դրունս իշխանաց, եթէ ՚ի դրունս գանձի եւ պաշարաց, եւ եթէ ՚ի դրունս բանտարկելոց եւ որում տեցի որ իցէ մի՛ տքնեսցի յաւելի քան թէ 2 ժամ ժամանակ, զի ամենայն պահակ միջոց 2 ժամ ժամանակի փոխեսցի հանելով հինն մուծանելով նորն, զի տքնութիւնն զինուորին մերոյ ՚ի միջոց 24 ժամ ժամանակի մի՛ լինիցի յաւելի քան թէ 8 ժամ, այսինքն չորս անգամ, ֆի մին անգամն 2 ժամ ժամանակաւ մնացորդ ժամանակն թէպէտ առ ՚ի հանգիստ, այլ պատրաստ ՚ի ժամագիր տեղի զօրագլխի իւրոյ: