Յուշարձան Ապրիլ տասնըմէկի

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

69. ԱՐՇԱԿ ԽԱԶԽԱԶԵԱՆ.

Կարնեցի վաճառական (բնիկ խնուսցի՝ վերջերը Պօլիս հաստատուած, 40 տարու։ Հայրենակից կարգ մը առեւտրականներու հետ իր տարագրումէն յետոյ՝ միջոցը գտնելով թէեւ կ’աջողի մայրաքաղաքս դառնալ, բայց մատնուելով կրկին կ’աքսորուի Չանղըրիէն հեռու՝ Մէճիտ-Էօզիւ, անվերադարձ։