Յուշարձան Ապրիլ տասնըմէկի

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

90. ՅՈՎՀ. ԳԸԼԸՃԵԱՆ.Տիվրիկցի, 37 տարու։ Գրավաճառ՝ Չաքմաքճըլար։ Նշ. Հնչակեան գործիչ եւ նահատակ Հայկազն Պարոյրի (Գրիգոր) եղբայրը։ Ինքն ալ կպատկանէր նոյն կուսակցութեան։ Հրատարակիչ կարեւոր դասագիրքերու շարքի մը։