Յուշարձան Ապրիլ տասնըմէկի

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

96. ՀԱՄԲ. ՊԱԼԱՍԱՆ.

Ռուսահայ, 32 տարու։ Դաշնակցական։ Մասնակցած հայ-թաթարական կռիւներուն։ Բագուի բանտէն վերջ կ’աքսորուի Սիպերիա ուրկէ խոյս տալով կուգայ Պօլիս։ «Ազատամարտ»ի սրճեփ։