Մարդկութեան ամենամեծ թշնամին

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԱԼԿՈԼԻ ԴԷՄ ԿՌՒԵԼՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

Cauderlier (Բրիւքսէլից). Ի նպաստ ալկոլի այնքան տարածւած նախապաշարումները նկատի ունենալով, հակալկոլական ուսուցումը անհրաժեշտ է դառնում։ Զանազան միջոցներով պէտք է հալածել, ուսուցումով, մամուլով, պատկերներով, գումարումներով։

«Ժուժկալական ընկերութիւնները՝ իբր ոյժերի համախմբում, իբր նախաձեռնութեան կենտրոններ եւ իբր փոխադարձ նախանձաւորութիւն՝ սքանչելի կազմակերպութիւններ են. նրանք յաճախ հասարակութեան ընտրելագոյն տարրերին միացնում են. նրանց կազմակերպութիւնը միշտ հարկաւոր է, հասարակական կարծիքի եւ իշխանութեան վրայ ազդելու համար։

Սակագնի բարձրացումը ցորչափ նկատւում է իբր գանձային մի միջոց, ուրիշ արդիւնք չը պէտք է սպասել, բացի մաքսանենգութեան աւելացումից, հետեւաբար ալկոլականութեան արծարծումից։

Գինետների թւին պակասումը սպառման վրայ չէ ազդում։ Չարիքը այս կողմից հարուածելը, գրեթէ զուր ժամանակ եւ ջանքեր վատնել է, որոնք՝ նոյնպէս անստոյգ մի արդիւնքի հասնելու համար շատ մեծ պէտք է լինեն։ Այս ոյժերը ալկոլի գործածութեան դէմ մղելը աւելի խելօք գործ եւ աւելի գործնական կը լինէր։ Այս բանը պէտք է կանոնադրել եւ յաջորդաբար պարտաւորեցուցիչ անել»։