Հայրէններու բուրաստանը

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՈՒԹԵՐՈՐԴ ՏԱՂԱՇԱՐՔ

 

Ա.

Պլպուլն ի թըփին նստեր ֆըրիատ ու տատ կու կանչէ։

Քան զիս պզտիկիկ ձագուկ հաւն զիմ դուսան չի քաշէ.

Տարին տասներկու ամիս փուշըն զիմ կաշին կու մաշէ.

Ըզվարդն ի թըփին բերեն, գայ ամէն անգէտ զնա քաղէ։

 

Բ.

Մէկ մարդ մի զփէտատն ունի ու զվարդին տակըն կու փորէ.

Պլպուլն ի վարդին սիրուն զիւր վըզի՛կըն դէմ կու բերէ.

Վարդն ալ ի թըփին միջին սուտ ի քուն ու զայն կու լըսէ.

Դարձեալ պատասխան երետ՝ «Քու աղէկն Աստուած վըճարէ»։