Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն ամենապայծառ Սուրբ Ծննդեանն Քրիստոսի։

Արդ ՚ի գերեզմանէ Հռաքելի մինչ ցսուրբնբեթլէհէմ գոյ Գ րոպէի ճանապարհ. վերելք դէպ ՚իհարաւ։

Եւ յորժամ հասանիս ՚ի կատար լերինն՝իսկոյն տեսանես զամենապայծառ սուրբ եկեղեցինվանորէիւք եւ գիւղիւ։ Յայսմ տեղւոջս ՚ի ձախակողմդկայ անդ ջրհոր մի որ ասեն Դաւթայ հոր։ Քանզի յայսմջրհորէս ցանկացաւ Դաւիթ ասելով՝ Ո՛ տայր ինձ ջուրըմպել ՚ի ջրհորոյն Բեթլէհէմի. որ առ դրանն է։

Յայսմ հորոյս մինչեւ ցվանքն գոյ միլ մի։