Այլ բանաստեղծութիւններ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄԱՅԻՍ

Նըւաղի օրն: Հուսկ շողից Ապրիէլի փեռեկեալ
Զարգանդած յըղի գարնայնոյ վերածնութեան, սուզանին
Ի հորիզոն արիւնռուշտ. ի վաղիւ ա՛նդր եկեսցէ
Հարսըն ծաղկանց ժըմտելոց՝ ամաղթեղջիւր ի ձեռին:

Նորա 'նդ առաջ յարիցեն ընձիւղք զառամ արմատոց.
Ի ցօղնոց յորդ եւ ցըրտին աւիշք առ նա դիմիցեն.
Պարզեսցէ հող զիւր խոր լանջս առ ջերմ ակնարքըս նորա:
Օն, փարեսջիք ըզնովաւ, ո՛վ դողդոջուն գօս անդամք

Վատոյժ բնութեան: Հոսին յորդ ի վարդագեղ ըստեանց իւր
Աւիւն եւ կեանք. մէն մի քայլն ընձիւղէ նոր մի կենցաղ:
Սիրեմ ըզնա. հըրաչեայ վերածնութեան է դա հարսն
Յեղաշրջման կոյսն է դա, ըմբոստացման է ոգի:

Բայց խոնջեսցի. անցեալ լուռ ի յակօսաց, ի մարգաց,
Հրեղէն բեհեզ ըզգըլխով, ընկողմանեալ ի Բըլրին,
Ըզբնութեան հիւսեսցէ պատմուճան պերճ դալարի,
Յեռեալ ի ցօղ եւ ի վարդ շողեա հրաշէկ նուրբ ասղամբ: