ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ (1909 Օգոստոս 7 —1910 Դեկտեմբեր 31 եւ 1911 Յունվար 1 — 1911 Յունիս 30)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՀԱՅ ԼՈՒՍԱՒՈՐՉԱԿԱՆ ՈՐԲԵՐԸ

1. ԱՏԱՆԱ

Թիւ որբերու

Ի հօրէ որբ

Մանչ

540

Ի հօրէ ի մօրէ որբ

Աղջիկ

528

 

 

1068

Ի հօրէ ի մօրէ որբ

Մանչ

37

Ի հօրէ ի մօրէ որբ

Աղջիկ

32

 

 

69

 

 

1137

 

Այս որբերէն հետեւեալ որբանոցները կան

 

 

Մանչ

Աղջիկ

 

Ատանայի Ազգ. որբանոց

69

30

99

Մարաշի Ամերիկեան որբանոց

12

13

25

Այնթապի Ամերիկեան որբանոց

4

4

Ատանայի ժիզուիթ որբանոց

1

1

Իզմիրի Գերմանական որբանոց

5

5

Պօլիս Տիկնանց Միութիւն

3

4

7

Ատանայի բողոքական որբանոց

6

6

Պօլիս Դպրոցասէր տիկնանց

1

1

Բէթլէհէմ Ժիզուիթ

2

2

Պարտիզակ

1

1

Պէյրութ Գերմանական

1

1

Ատանայի կաթոլիկ որբանոց

1

1

Պրուսա

2

2

 

92

63

155

 

Որբանոցներու մէջ Մանչ

92

Մօրերնուն քով Մանչ

485

 

Որբանոցներու մէջ Աղջիկ

63

Մօրերնուն քով Աղջիկ

497

 

 

155

 

 

982

 

 

 

 

155

 

 

 

 

1137
2. ՀԱՅ ԳԻՒՂ

Թիւ որբերու

Ի հօրէ որբ

Մանչ

16

16

Ի հօրէ որբ

Աղջիկ

21

 

Ի հօրէ եւ ի մօրէ որբ

Աղջիկ

1

22

 

 

 

38

3. ԻՆՃԻՐԼԻԿ

Թիւ որբերու

Ի հօրէ որբ Մանչ

9

 

Ի հօրէ որբ Աղջիկ

9

18

4. ՄԻՍԻՍ

Թիւ որբերու

Մանչ

46

 

Աղջիկ

49

95

5. ՀԱՄԻՏԻՅԷ, ԱՅԺՄ «ՃԻՀԱՆ»

Թիւ որբերու

Մանչ

17

 

Աղջիկ

10

27

 

Չոք Մարզուանի Ազգ. Որբանոցը կայ 10 մանչ

6. ԱՊՏ-ՕՂԼՈՒ

Թիւ որբերու

Մանչ

38

 

Աղջիկ

28

66

 

Ատանայի Ազգ. Որբանոցը

Մանչ

11

 

Աղջիկ

4

15

7. ՇԷՅԽ-ՄՈՒՐԱՏ

Թիւ որբերու

Մանչ

8

 

Աղջիկ

11

19

 

Ատանայի Ազգ. Որբանոց

Մանչ

4

 

Աղջիկ

7

11

8. ԿԷՄԻ-ՍՈՒՐԱ

Թիւ որբերու

Մանչ

4

 

Աղջիկ

1

5

9. ՉՈՔ-ՄԱՐԶՈՒԱՆ, ԱՅԺՄ ԷՕՄՐԱՆԻՅԷ

Թիւ որբերու

Ի հօրէ ի մօրէ որբ մանչ

4

Մանչ

124

 

 

 

Աղջիկ

79

203

 

 

Մանչ

Աղջիկ

 

Չոք Մարզուանի Ազգ. որբանոց

41

38

79

Չոք Մարզուանի Օսմ. որբանոց

4

5

9

 

45

43

88

10. ԷՕԶԷՐԼԻ

Թիւ որբերու

Մանչ

42

 

Աղջիկ

29

71

 

 

Մանչ

 

Աղջիկ

 

 

Չոք-Մարզուանի Ազգ. որբանոց

26

15

41

 

26

15

41

11. ՕՃԱԳԼԸ

Թիւ որբերու

Ի հօրէ որբ

Մանչ

72

 

 

Ի հօրէ որբ

Աղջիկ

76

148

 

Ի հօրէ ի մօրէ որբ

Մանչ

2

 

 

Ի հօրէ ի մօրէ որբ

Աղջիկ

2

4

152

 

 

Մանչ

 

Աղջիկ

 

 

Ազգ. որբանոց Չ. Մարզուանի

19

21

40

 

19

21

40

12. ՆԱՃԱՐԼԸ

Թիւ որբերու

Մանչ

4

 

Աղջիկ

1

5

 

 

 

Մանչ

 

Աղջիկ

 

 

 

Չ. Մարզուանի Օսմ. որբանոց

4

1

5

 

4

1

5

13. ՏԱՐՍՈՆ

Թիւ որբերու

Մանչ

45

 

Աղջիկ

26

71

 

 

Մանչ

Աղջիկ

 

Ատանայի Ազգ. որբանոց

28

25

53

Մարաշի Ազգ. որբանոց

2

2

4

 

30

27

57

14. ԳՈՒԶՈՒԼԸԳ

Թիւ որբերու

Ի հօրէ որբ

Մանչ

27

 

 

Ի հօրէ որբ

Աղջիկ

22

49

 

Ի հօրէ ի մօրէ որբ

Մանչ

3

 

 

Ի հօրէ ի մօրէ որբ

Աղջիկ

3

6

55

 

 

Մանչ

Աղջիկ

 

Ատանայի Ազգ. որբանոց

12

9

21

Մարաշի Ազգ. որբանոց

13

7

20

 

25

16

41

15. ԹԷՕՄԻՒՔ

Թիւ որբերու

Մանչ

10

 

Աղջիկ

7

17

 

Ատանայի Ազգ. Որբանոց Մանչ 1

16. ՂԱՐՍ-ԲԱԶԱՐ

Թիւ որբերու

Մանչ

19

 

Աղջիկ

3

22

17. ՖԷՔԷ (ՎԱՀԿԱՅ)

Թիւ որբերու

Մանչ

11

 

Աղջիկ

20

31

18. Եէրէ Պագան

Թիւ որբերու

Մանչ

1

 

Աղջիկ

4

5

19. ՀԱՃԸՆ

Թիւ որբերու

 

Մանչ

519

 

Ի հօրէ ի մօրէ որբ աղջիկ 1

Աղջիկ

457

976

 

 

Մանչ

Աղջիկ

 

Ազգ. որբանոց Հաճընի

187

152

339

Բողոք. որբանոց Հաճընի

6

12

18

Գերմ. որբանոց Հաճընի

25

33

58

Պետ. որբանոց Հաճընի

32

16

48

Պետ. որբանոց Թալասի

10

1

11

Ազգային որբանոց Ատանայի

21

12

33

Ազգային որբանոց Այնթապի

8

2

10

Ազգային որբանոց Մարաշի

1

1

Կաթոլիկ որբանոց Ատանայի

3

2

5

Գերմ. որբանոց Պէյրութի

1

1

Դպրոցասէր որբանոց Պօլիս

8

8

 

293

239

532

20. ՐՈՒՄԼՈՒ

Թիւ որբերու

 

Մանչ

1

 

Հաճըն Ազգ. որբանոց Աղջիկ 3

Աղջիկ

4

5

21. ՇԱՐ-ՏԷՐԷ

Թիւ որբերու

Մանչ

10

 

Աղջիկ

10

20

22. ՊԱՂՉԷ (ՊՈՒԼԱՆԸԳ)

Թիւ որբերու

Մանչ

91

 

Աղջիկ

75

166

 

 

Մանչ

Աղջիկ

 

Ազգ. Որբանոց Հասան Պէյլիի

23

12

35

Գերմ. Որբանոց Մարաշի

3

2

5

Կաթոլիկ Լ. որբանոց Հալէպի

 

4

4

 

26

18

44

23. ԳԸԶԼԱՃ

Թիւ որբերու

Մանչ

4

 

Աղջիկ

3

7

 

Հ. Պէյլիի Ազգ. Որբանոց մանչ 1

24. ԳՈՒՇՃՈՒ

Թիւ որբերու

 

 

Մանչ

8

 

Աղջիկ

5

13

          

 

Աղջիկ

Հասան Պէյլիի Ազգ. Որբանոց

1

Հալէպի Լատին Որբանոց

1

 

2

 

25. ՔԷԼԼԷՐ

Թիւ որբերու

Մանչ

7

 

Աղջիկ

8

15

 

 

Մանչ

Աղջիկ

 

Հասան Պէյլիի Ազգ. Որբանոց

3

 

3

Այնթապի Ամերիկեան Որբանոց

 

2

2

 

3

2

5

 

26. ԱՊԷՏՏԻՆ ԲԱՇԱ ՉԻՖԹԼԻԿ

Թիւ որբերու

Մանչ

9

 

Աղջիկ

7

16

 

 

Մանչ

Աղջիկ

 

Ազգ. Որբանոց Հասան Պէյլիի

1

 

1

Ամերիկ. Որբանոց Այնթապի

1

1

2

 

2

1

3

 

27. ՔԻՒՐՏ ՊԱՂՉԷ

Թիւ որբերու

Մանչ

5

 

Աղջիկ

2

7

 

 

Մանչ

Աղջիկ

 

Ազգ. Որբանոց Հասան Պէյլիի

1

 

1

Գերմ. Որբանոց Մարաշի

1

 

1

 

2

 

2

 

28. ԳԱՐԱՍՈՒ

Թիւ որբերու

Մանչ

4

 

Աղջիկ

2

6

 

Պակաս էջ (79)

33. ՍԱՖՐԱՆԼԸ

Թիւ որբերու

Մանչ

1

 

Աղջիկ

4

5

34. ԳԱՐԹԼԱՐ

Թիւ որբերու

Մանչ

14

 

Աղջիկ

16

30

 

 

Մանչ

Աղջիկ

 

Հ. Պէյլիի Ազգ. Որբանոց

2

1

3

 

2

1

3

35. ԽԱՌՆԻ

Թիւ որբերու

Մանչ

119

 

Աղջիկ

97

216

 

 

Մանչ

Աղջիկ

 

Հ. Պէյլիի Ազգ. Որբանոց

19

14

33

Մարաշի Գերմ. Որբանոց

15

10

25

 

34

24

58

36. ՀԱՍԱՆ-ՊԷՅԼԻ

Թիւ որբերու

Ի հօրէ որբ

Մանչ

223

 

 

Ի հօրէ որբ

Աղջիկ

183

406

 

Ի հօրէ ի մօրէ որբ

Աղջիկ

1

1

407

 

 

Մանչ

Աղջիկ

 

Հ. Պէյլիի Ազգ. Որբանոց

22

35

57

Այնթապի Ամերիկ. Որբանոց

7

1

8

Ուրֆայի Ամերիկ. Որբանոց

5

5

Մարաշի Գերմ. Որբանոց

2

7

9

Հալէպի Լատին Որբանոց

6

6

 

36

49

85

 

37. ԳՕՅԱԳ

Թիւ որբերու

Մանչ

21

 

Աղջիկ

12

33

 

 

Մանչ

Աղջիկ

 

Հասան Պէյլիի Ազգ. Որբանոց

3

2

5

 

3

2

5

38. ԿԷՕՎ-ՉԱՅԻՐ

Թիւ որբերու

Մանչ

19

 

Աղջիկ

17

36

 

 

Մանչ

Աղջիկ

 

Հասան Պէյլիի Ազգ. Որբանոց

1

1

2

Մարաշի Գերմ. Որբանոց

3

2

5

 

4

3

7

39. ՍԻՍ, ՉՕԽԱՓ, ԳԱՐԱՔԷՕՅ

Թիւ որբերու

Մանչ

51

 

Աղջիկ

54

105

40. ԼԱՓԱՇԼԸ

Թիւ որբերու

Մանչ

142

 

Աղջիկ

99

241

 

 

Մանչ

Աղջիկ

 

Ազգ. Որբանոց Հ. Պէյլիի

26

12

38

Ազգ. Որբանոց Չ. Մարզուանի

2

2

Գերմ. Որբանոց Մարաշի

1

1

 

29

12

41

41. ԵԱՆԸԳ ՏԷՅԻՐՄԷՆ

Թիւ որբերու

Ի հօրէ որբ Մանչ

31

 

 

Ի հօրէ որբ Աղջիկ

16

47

 

Ի հօրէ ի մօրէ որբ Մանչ

1

 

 

Ի հօրէ ի մօրէ որբ Աղջիկ

1

2

49

 

 

Մանչ

Աղջիկ

 

Հ. Պէյլիի Ազգ. Որբանոց

2

1

3

 

2

1

3

42. ՖԱՍԸԼԸ (ԷՅՐԻ-ՊՈՒՉԱՔ)

Թիւ որբերու

Մանչ

22

 

Աղջիկ

13

35

 

 

Մանչ

Աղջիկ

 

Ազգ. Որբանոց Չ. Մարզուանի

8

8

16

 

8

8

16

43. ՕՍՄԱՆԻՅԷ

Թիւ որբերու

Ի հօրէ որբ Մանչ

78

 

 

Ի հօրէ որբ Աղջիկ

78

156

 

Ի հօրէ ի մօրէ որբ Մանչ

3

 

 

Ի հօրէ ի մօրէ որբ Աղջիկ

1

4

160

 

 

Մանչ

Աղջիկ

 

Ազգ. Որբանոց Հասան Պէյլիի

1

 

1

Ազգ. Որբանոց Չ. Մարզուանի

44

38

82

Գերմ. Որբանոց Մարաշի

10

4

14

Գերմ. Որբանոց Այնթապի

5

 

5

 

60

42

102

 

 

 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ ՀԱՅ ԼՈՒՍԱՒՈՐՉԱԿԱՆ ՈՐԲԵՐՈՒ ԱՏԱՆԱ ՆԱՀԱՆԳԻՆ

 

Ի հօրէ որբ Մանչ

2485

 

Ի հօրէ որբ Աղջիկ

2145

4630

Ի հօրէ ի մօրէ որբ Մանչ

55

 

Ի հօրէ ի մօրէ որբ Աղջիկ

43

98

 

 

4728

 

Այս որբերէն կը պատսպարուին հետեւեալ որբանոցները.

 

Մանչ

Աղջիկ

 

Ատանայի Ազգային Որբանոց

146

87

233

Չ. Մարզուանի Ազգային Որբանոց

152

121

273

Հասան Պէյլիի Ազգային Որբանոց

121

87

208

Այնթապի Ազգային Որբանոց

17

5

22

Մարաշի Ազգային Որբանոց

16

9

25

Հաճընի Ազգային Որբանոց

187

152

339

Հաճընի Պետ. Որբանոց

32

16

48

Չ. Մարզուանի Պետ. Որբանոց

8

6

14

Ատանա Կաթոլիկ Որբանոց

3

3

6

Ատանա Ժիզուիթ Որբանոց

1

1

Ատանա Բողոքական Որբանոց

6

6

Հաճըն Բողոքական Որբանոց

6

12

18

Հաճըն Ամերիկեան Որբանոց

25

33

58

Մարաշ Ամերիկեան Որբանոց

12

13

25

Մարաշ Գերմանական Որբանոց

38

25

63

Պէյրութ Գերմանական Որբանոց

1

1

2

Ուրֆա Գերմանական Որբանոց

5

5

Այնթապ Ամերիկեան Որբանոց

11

4

15

Իզմիր Գերմանական Որբանոց

5

5

Թալասի Որբանոց

10

1

11

Հալէպ Կաթոլիկ Որբանոց

12

12

Բէթլէհէմ Ժիզուիթ Որբանոց

2

2

Պրուսա Պաղտ. Որբանոց

2

2

Պարտիզակ Որբանոց

1

1

Պոլիս Դպրոցասէր Որբանոց

9

9

Պոլիս Տիկնանց Միութեան Որբանոց

3

4

7

 

791

619

1410

 

Ատանա նահանգին որբերէն կը գտնուին որբանոցները

Մանչ

791

 

Աղջիկ

619

1410

 

Իսկ մօրերնուն քով կը մնան

Մանչ

1749

 

 

Աղջիկ

1569

3318

4728