ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ (1909 Օգոստոս 7 —1910 Դեկտեմբեր 31 եւ 1911 Յունվար 1 — 1911 Յունիս 30)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՀԱՇԻՒ ՄԵՐՍԻՆԻ ՈՐԲ. ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹԵԱՆ

ՊԱՐՏԻ

ՊԱՀԱՆՋԷ

 

Լ. Օսմ.

 

Լ. Օսմ.

Յանձնաժողովէս ղրկուած

500

00

 

 

Պատ. ին եւ քննչին վճարուած

216

48

 

 

 

Ազգ. Պատրիարքարանէ

644

81

 

 

Հաճընի փոխանցուած

150

00

366

48

Կառավարական նպաստներէ

623

23¼

 

 

Որբ. ին պէտքերուն ծախսուած

 

 

1765

84

Միջազգ. յանձնաժողովէն

49

52½

 

 

 

 

 

 

 

Ուղղակի նուէրներ

251

68¾

 

 

 

 

 

 

 

Պատ. ին եւ քննիչին տուածները

63

06½

2132

32

 

 

 

 

 

 

 

 

2132

32

 

 

 

2132

32