ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ (1909 Օգոստոս 7 —1910 Դեկտեմբեր 31 եւ 1911 Յունվար 1 — 1911 Յունիս 30)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՀԱՇԻՒ ՄԱՐԱՇԻ ՈՐԲ. ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹԵԱՆ

ՊԱՐՏԻ

ՊԱՀԱՆՋԷ

 

Լ. Օսմ.

 

Լ. Օսմ.

Յանձնաժողովէս ղրկուած

1530

00

 

 

Մարաշի դրամարկղ

7

33¾

 

 

 

Ս. Կաթողիկոսէն նուէր

5

57

 

 

Քննիչին վճարուած

130

00

 

 

Մատակարարէն

3

90

1539

47

Որբ. ին պէտքերուն ծախսուած

1246

17¼

1383

51

 

 

 

 

 

Հաշիւը տակաւին չեկած գումար

 

 

155

96

 

 

 

1539

47

 

 

 

1539

47