ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ (1909 Օգոստոս 7 —1910 Դեկտեմբեր 31 եւ 1911 Յունվար 1 — 1911 Յունիս 30)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱԽՍ

 

Լ. Օսմ.

Լ. Օսմ.

Ի նպաստ որբերուն հանգ. Վեր. Մ. Ալէնի հրատարակած Կոչ-գրքոյկին տպագրական ծախք

26

08

 

 

Կոչ, նամակ, ընկալագիր, նուիրատոմս եւ այլ տպագրական ծախսեր

42

95

69

03

 

 

 

69

03