ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ (1909 Օգոստոս 7 —1910 Դեկտեմբեր 31 եւ 1911 Յունվար 1 — 1911 Յունիս 30)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ս. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԿԻԼԻԿԻՈՅ

ՓՈԽԱՌՈՒԹԻՒՆ

 

Լ. Օսմ.

Լ. Օսմ.

Պատուիրակին (Մերսինի համար)

25

00

 

 

Պատուիրակին (Ատանայի համար)

15

00

 

 

Մերսինի որբանոցի շինութեան

60

00

100

00

Սնտուկէն ղրկուեցաւ

20

00

 

 

Մերսինի Թաղ. Խորհուրդին փոխանցուած

80

00

100

00

 

 

 

0

 

 

ԴԻՒԱՆԱԿԱՆ ԾԱԽՍ

 

Լ. Օսմ.

Լ. Օսմ.

Գրասենեկի եւ գրասեղանի պիտոյք. Տետրակներ, թուղթ, գրիչ, մելան եւայլն։

 

 

13

15½

 

 

 

13

15 ½

 

ԶԱՆԱԶԱՆ ԾԱԽՍ

 

Լ. Օսմ.

Լ. Օսմ.

Սնտուկէն վճարուած

Զինկօկրաֆի համար

6

28½

 

 

Գրասենեակի վարձք

18

00

 

 

Մանր մունր ծախսեր

6

81

31

09½

Քննիչին Ծախսածը

Լուսանկարի պիտոյք

6

10½

 

 

Գրական պիտոյք

4

98¾

11

09¼

 

 

 

42

18 ¾

 

ՊԱՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԵԱՆ ԾԱԽՍ

Պատուիրակին եւ ընկերներուն ընդհ. ծախսերը ամսուան մէջ Ատանայի եւ Հալէպի նահանգներուն այցելած վայրերը տեղի ունեցած

 

Լ. Օսմ.

Լ. Օսմ.

Ճանապարհածախս

65

46¾

 

 

Պանդոկ եւ սնունդ

34

74¼

 

 

Նուէրներ

29

90¼

 

 

Անցագիր եւ պակաժ

2

29¼

 

 

Ընդունելութիւն

2

63½

 

 

Վիճակագրութիւն պատրաստելու

8

 

 

[1] Անձնական ծախս

41

66¼

 

 

Թղթատար եւ հեռագիր

9

75

 

 

[2] Զանազան ծախսեր

23

04½

217

49¾

Այս ծախսերուն կէսը Ազգ. Կեդր. Վարչութեան պատկանելուն փոխանցուած է

 

 

108

74¾

Լ. Օսմ.

 

 

108

75[1] ամսուան մէջ Պատուիրակին եւ ընկերներուն ճամբու պիտոյք, սպասաւորի, մաքրութեան, հիւանդութեան դեղի, զգեստի նորոգութեան եւ այլ ծախսեր։

[2]  Բօրթաթիֆ դեղարան, գրական պիտոյք, լուսանկարի պիտոյք, գոյքերու փոխադրողչէք, ձեռագործի նմոյշներ եւայլն, եւայլն, որոնց մանրամասն ցուցակը կայ։