ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ (1909 Օգոստոս 7 —1910 Դեկտեմբեր 31 եւ 1911 Յունվար 1 — 1911 Յունիս 30)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՆԱԽԱԲԱՆ

Յանձնաժողովիս կամքէն բոլորովին անկախ պատճառներով մեր Տեղեկագրին հրատարակութեան յապաղումը առիթ կու տայ մեզի որ յաւելուածական ամփոփ բաժին մըն ալ յատկացնենք վերջին վեց ամիսներու, այսինքն 1911 Յունվար 1 1911 Յունիս 30 . Տ)ի մեր գործառնութեանց, կցելով անոր՝ այս ժամանակամիջոցին մէջ եղած մատակարարութեան ընդհանուր պատկերը։

  Մինչեւ 1910 Դեկտ. ի վերջը՝ ունեցած էինք 66 նիստեր։ Այդ թուականէն մինչեւ 1911 Յունիս 30 ունեցանք 15 նիստեր եւս, որով յանձնաժողովս իր կազմութենէն ի վեր գումարած կ՚ըլլայ 81 նիստ։