Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Law  

Հ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՈՉ ՆՈՐԱՁԵՒԵԼ ԶՀԻՆ ՍՈՎՈՐՈՒԹԻՒՆ:

70. Ոչ է պարտ զվաղնջուցնսովորութիւն ի գաւառի եկեղեցեաց նորաձեւել:

«Զվիճ ակաց եւ զաթոռոց եւզժողովրդոց ասէ. եւ եթէ փոփոխել յասացելոցդ կամի ոքի հայրապետաց, ժողովօք պարտի առնել, որ է անվտանգըստ դատաստանի գրոցե: