Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՂԲ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՈՐ ՄԻՈՅ ՄՕՐ ԿԱԹԱՄԲ ՍՆԵԱԼ ԻՑԵՆ:

92. Հարցումն: Որ միոյ մօրկաթամբ սնեալ իցեն օտարք ի միմեանց յորժամ ի չափհասանեն արժա՞ն է ամուսնանալ:

Պատասխանի: Չէ' արժան, քանզի ծնողն եւ ստնտուն ընդ մի համար են: