Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՂԷ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱՒԱԳ ԻՐԻՑԱՆՑ:

97. Քահանայք գահասիրութեամբմի' հակառակեսցին ընդ միմեանս, զի զոր շնորհնԱստուծոյ ընտրեաց նախ ի քահանայութիւն` նա' էնախագահ յեկեղեցւոջ:

«Եւ զայս ասէ` որք կամինզառաջին պատիւն. եւ ուղիղ դատաստանաւ է - որ առաջինօծաւ` առաջին լինել եթէ իցէ յառաջադէմ. ապա թէ չիցէ, զոր ընտրեն այլքն` կամօք եպիսկոպոսին առաջինկացուսցեն, որպէս զի բարեզարդութեամբ լցցէզեկեղեցին, մանաւանդ թէ հիւրասիրութեամբ վկայեալիցէե: