Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ը. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱՑ ՎՆԱՍՈՂԱՑ ԶՄԻՄԻԱՆՍ Ի ՊԱՏՃԱՌՍ ՎԱՅՐԱՊԱՐ ԳՐԱՒՈՒՑ:

8. «Սովոր են երիտասարդքվայրապար զմիմեանս շարժել բառնալ ինչ ծանունս, որպէս քարինս եւ այլ այսպիսիս, եւ վնասիլ եւ վնասելզմիմեանս: Եթէ որ շարժեացն ինչս եդ ի գրաւու յայտնիեւ յայնմանէ ոք պատրեալ վնասեցաւ, կէս վնասու արեանլիցի, ըստ որում բանիւ յանցոյց, մանաւանդ եթէպատրեալն առաւել իցէ, եւ խափանածոյն եւբժշկութեանն տուգանիցի: Եւ զայս եդաք զի մի'վայրապար մահ լիցիե: