Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԻԵ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԲԱՄԲԱՍՈՂԱՑ ԶՀԱՅՐ ԿԱՄ ԶՄԱՅՐ:

25. Որ բամբասէ զհայր իւր կամզմայր իւր, մահու մեռցի:

«Զյայտնի բամբասողաց եւյանցանս ծնողացն հրապարակողաց զմահու մեռանիլնասէ. այլ ըստ մեզ` դատաստանաց հարկանողաց զծնողսնլիցի, որպէս ցուցեալն էե: