Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԽԵ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱՆՕԹԱՌՈՂԱՑ:

45. Իսկ եթէ խնդրիցէ ոք անօթյընկերէ իւրմէ եւ բեկցի, կամ մեռցի կամ գերի գնասցէ, եւ տէր նորա ոչ իցէ ընդ նմա, տուգանիլով տուգանեսցի. ապա թէ տէր նորա ընդ նմա իցէ, ոչ տուգանեսցի: Ապա թէի վարձու առեալ իցէ, ընդ վարձուց իւրոց եղիցի նմա:

«Տուգանելով տուգանեսցի -եւ ճ շգրտիւ քննութիւն լիցի: Ըստ մերոց եղիցին եւայսե: