Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԽԹ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՏՆԿԱՀԱՏԻՑ:

49. Շարժեալ ոք սատանայականցասմամբ հարկանիցէ զտունկ ուրուք եւ յայտ ճ շգրտիւգայցէ, դատաստան լիցի գնել զտունկն հատողին եւյիւրոցն` զամսն ցորքան անպտուղ իցէ տունկն`տուգանիլ նովին չափով. ապա թէ իւր չիցէ, ըստ գնոյնլիցի: Զի օրէնքն եւ ոչ զթշնամեացն հրամայէզայլազգեացն հարկանել զտունկս: Եւ այդ այդպէս լիցիիրաւամբքե: