Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԿԱ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԸՍՏ ԳԼԽՈՅ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆՑ ՋՐԱՂԱՑԱՑ ԵՒ ԱՅԼՈՑ ԱՅՍՊԻՍԵԱՑ:

61. «Եւ զայսպիսիս ըստ գլխոյառեալ` վկայիւք հաստատիցէ որ կապալ տան. շահիլնանզեղջ իցէ տուողին, եւ մի' տացէ փոխանակ շահիտուգանս: Եւ իւր լիցի պատրաստել զկալուածն ամենայնեւ վնասք ըստ կարգի իրաց եղեալ. իսկյանպատրաստութենէ եղեալ - առողին լիցի ի քար, ի նաւ, յերկաթ եւ յայլն ամենայն. նոյն եւ գողացեալն: Իսկայրեալն` եթէ ի պատճ առս տեառնն իցէ` նմա' լիցի, եւ թէի պատճ առս առողին - նմա: Ըստ այդմ դատիցի եւ այլնամենայն այդպիսի, որ ինչ միանգամ եւ իցէե: