Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՁԹ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԴԻԱԿՈՂՈՊՏԻՑ:

89. Զդիակողոպուտ եթէըմբնռեսցի եւ ապա կամօք խոստովանեալ - ո'չ մեռցի. իսկ եթէ ոք սպանցէ, քննեսցէ, զնա սուրբ եւ մինչեւ իմահ որոշեսցի, քանզի տեղի ապաշխարութեան նորա չիք:

«Յայտ է յասացելոցս եթէ`անզղջիցն մահ որոշեաց, այլ այնպիսեաց արեան լիցիգին ըստ ցուցելոյ օրինակին. դարձեալ եւապաշխարութիւն պատշաճ իւ: Եւ այդ լիցի դատասատանայդոցիկ իրաւացիե: