Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԱ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՍՈՒՏ ՎԿԱՅԻՑ:

101. Եթէ ոք երթայ սուտ վկայեւ ընկենու զոք յորոգայթ մահու կամ գանի, հինգ ամընդ ունկնդիրսն կացցէ եւ մի ամ ընդ ձեռամբ` տրօքտնանկաց, ապա արժանի լիցի օրինաց:

«Դատաստանս այս եդաւ ըստօրինացն. այլ կանոնականս այժմ երկրորդի: Յորոգայթմահու եւ գանի ասէ. այլ որ ոչ մեռանի` կա'մ տուգանօքազատի - եւ այսոցիկ դատաստան լիցի` որքան վնասեացնհատուսցէ, ըստ այնմ թէ` որպէս խորհեցաւ առնել` եղիցինմա. եւ կամ' թէ չիցէ բաւական - ըստ հրամանի կանոնացդապաշխարեսցէե: