Հայոց եկեղեցական իրաւունքը. Ա Գիրք

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

X ՀԱՏՈՐ.

 

95) ՊՍԱԿՈՒՈՂՆԵՐԻ ՏԱՐԻՔԻ ՄԱՍԻՆ

 

«63 յօդ. արգելւում է պսակուել արականներին 18 տարեկանից, իսկ իգականներին 16-ից առաջ, այս կանոնս տարածւում է հռոմայական, աւետարանական եւ հայ-լուսաւորչական դաւանութեան պատկանող անձանց, ի բաց առեալ Կովկասի տեղական բնակիչներին, որոնց թոյլ է տրւում պսակուել՝ փեսային 15, հարսնացուին` 13 տարեկան եղած  ժամանակ»: