Հայոց եկեղեցական իրաւունքը. Ա Գիրք

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

XII ՀԱՏՈՐ.

 

96) ԿԱՌՈՒՑԱՆՈՂԱԿԱՆ ՕՐԷՆՔՆԵՐ

 

Բ գլուխ

 

Ա բաժին. այլադաւան քրիստոնեաների եկեղեցիների կառուցման մասին

 

246. Ոչ ոք իրաւունք չունի ինքնակամ այլադաւան քրիստոնէական եկեղեցի շինել:

 

247. Այն անձինքը կամ հասարակութիւնը, որոնք կամենում են այս դաւանութեանց եկեղեցիներ կանգնել (246 յօդ. ), պարտաւոր են խնդրագրերով դիմել այդ մասին նահանգական վարչութեան եւ կառավարութեան: Այս տեղերը, յարաբերութիւն սկսելով ռուսադաւան եւ ուրիշ  թեմական  իշխանութեան  հետ որի  իշխանութեան  տակ գտնւում է ծուխը, հաւաստիանում են` չկան որեւ է արգելքներ շէնքի կառուցման համար, եւ ապա այս տեղեկութիւնները հաղորդում են իրանց կարծիքներով Ներքին Գործոց Նախարարութեան այլադաւան հոգեւոր  գործոց  դեպարտամենտին:

 

250. Այլադաւան քրիստոնեաների եկեղեցիների նորոգութիւնը, եւ նոյնպէս նորերի կառուցումը հնացածների կամ որեւէ աղէտալի դէպքի պատճառով խանգարուածների (քանդուածների) փոխարէն, թոյլատրւում է իրանց հոգեւոր իշխանութեան հրամանով ըստ պատկանելոյն:

 

251. Ռուսադաւան եկեղեցիների առանց մակարդակի եւ ճակատի չշինելու կանոնը տարածւում է եւ միաքրիստոնեայ եկեղեցիների վրայ:

 

252. Այլադաւան քրիստոնէից եկեղեցիների նախագիծը եւ ճակատագիծը նահանգական եւ գաւառական քաղաքներում եւ գիւղերում յանձնւում է տեղական կառուցանողական բաժանմունքներին ի քննութիւն:

 

256. Յօդուածում թոյլ է տրւում փայտէ եկեղեցիներ կառուցանել, երբ ծխի միջոցները չեն ներում, կամ քար չի ճարւում շէնքի համար: