Հայոց եկեղեցական իրաւունքը. Ա Գիրք

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

98) ՀԱՅՈՑ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՍՐԲԱԶԱՆ ԱՆՕԹՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

230 յօդուածի մէջ I, II, III կէտերում որոշուած են Հայոց եկեղեցում գործածուող սուրբ, օրհնուած եւ գործածուող անօթների ցուցակը:

 

230. I, 2) Հայոց եկեղեցու կանոններով սուրբ համարւում են. սկիհը, մաղզման, մասնատուփ, խաչեր, Աւետարան, մեռոնով օծած պատկերներ, մասունքներ, խաչերի, պատկերների եւ մասունքների շրջանակները, սրբազան անօթների ծածկոցները, աթոռի եւ սեղանի ծածկաշորերը, եւ սեղանի մէջի օծուած խաչով վէմ քարը, որի վրայ պատարագ են անում:

 

Օրհնուած  առարկաներն  են ջուր  օրհնելու  ամաններ կժեր, զգեստներ բազմաթիւ  աշտանակներ եւ  սրանց  մէջ  տրուած մոմեր, աշտանակներ (մոմկալ) մեծ ու փոքր սեղանի վրայ եւ սեղանի առաջ եւ  մասունքների  դիմաց,   աստուածպաշտական գրքեր  եւ  եկեղեցու դռներ:

 

Չօրհնուած իրեր համարւում են. սրսկիչներ եւ կանթեղներ, մկրտութեան անշարժ աւազանները, քարից կտրուած, սեղանի մօտ հիւսիսային պատի մէջ շինած: