Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏԱՂ ՎԱՐԴԻ

Առաւօտուն քամին ելեր` մաղէ զիս,
Քո սէրտ այլ ինձ կրակ եղեր` տաղէ զիս,
Հայի~ֆ, ափսո~ս, խորեատ եկեր` քաղէ զիս:
Մի՛ թափիր, վա՛րդ, մի՛ թափիր, վա՛րդ,
Ես ղարիպ եմ յօտար երկիր,
Չունիմ յաշխարհս երամ, վա~յ:

Առաւօտուն ամպերն իջէր, թացընվար
Քրիստոսի ողորմութեամբն լուացվար,
Հայի~ֆ, ափսո~ս, խորեատի ձեռն բացվար:
Մի՛ թափիր, վա՛րդ, մի՛ թափիր, վա՛րդ,
Ես ղարիպ եմ յօտար երկիր,
Չունիմ յաշխարհս երամ, վա~յ:

Ղարիպութիւն եկաւ` զսիրտս առաւ, հա~յ,
Ահա՛ մտան, զվարդն ի յայգոյն տարան, հա~յ,
Այնոր համար սուք եմ մտեր կուլամ, հա~յ:
Մի՛ թափիր, վա՛րդ, մի՛ թափիր, վա՛րդ,
Ես ղարիպ եմ յօտար երկիր,
Չունիմ յաշխարհս երամ, վա~յ:

Ահա ելաւ արքայութեան հովերն,
Սէրտ այլ նման է յանատակ ծովերն,
Չատըր զարկեր պուլպիւլ վարդին քովերն:
Մի՛ թափիր, վա՛րդ, մի՛ թափիր, վա՛րդ,
Ես ղարիպ եմ յօտար երկիր,
Չունիմ յաշխարհս երամ, վա~յ:

Օքսուզ Տէրտէրն զայս բանս ասաց, իւրեան, հա~յ,
Զիմ սիրական վարդս առին, տարան, հա~յ,
Այնոր համար սեւ եմ հագեր, կու լամ, հա~յ:
Մի՛ թափիր, վա՛րդ, մի՛ թափիր, վա՛րդ,
Ես ղարիպ եմ յօտար երկիր,
Չունիմ յաշխարհս երամ, վա~յ: