Նիւթեր Աղեքսանդր ջուղայեցիի կենսագրութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Քիւրտեան Յարութիւն, Նիւթեր Աղեքսանդր Կաթողիկոս Ջուղայեցիի կենսագրութեան համար


Հրատարակութիւնը տե՛ս

«Հասկ», 1959, թիւ 5, Մայիս, էջ 189-195։

«Հասկ», 1959, թիւ 6, Յունիս, էջ 241-246։

«Հասկ», 1959, Յուլիս, թիւ 7, էջ 288-291։

«Հասկ», 1959։ թիւ 8-9, օգոստոս-սեպտեմբեր, էջ 355-359։

«Հասկ», 1959, նոյեմբեր, թիւ 11, էջ 456-461։

«Հասկ», 1959, դեկտեմբեր, թիւ 12, էջ 499-504։