Բանաստեղծութիւններ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՁԱՅՆ ԱՒԵՏԵԱՑ ՄԵԶ ԵՒ ՁԵԶ ՄԵԾ ԱՎԵՏԻՍ, ՔՐԻՍՏՈՍ ՅԱՐԵԱՒ Ի ՄԵՌԵԼՈՑ

Քաղցրիկ գարունն եկեալ եհաս,
Արի', երգնակ, ուրախացի'ր,
Քանի՞ սըգաս եւ դառն ողբաս.
Ե'կ, սիրելի, բերկրեալ ցընծա',
Բերկրեալ ցնծա' եւ զուարճացի'ր,
Տեսլեամբ վարդին փարթամացի'ր:

Տունկ վարդենւոյն վայելչացաւ,
Կարմիր գունով զարդարեցաւ,
Ժամ լալոյ քո այսօր լըցաւ.
Ե'կ, սիրելի, բերկրեալ ցընծա',
Բերկրեալ ցընծա' եւ զուարճացի'ր,
Տեսլեամբ վարդին փարթամացի'ր:

Զարթի'ր, սէ'ր իմ, եւ զօրացի'ր,
Ի տես վարդին առ փութացի'ր,
Գրկեալ փարեա' եւ լիացի'ր.
Ե'կ, սիրելի, բերկրեալ ցընծա',
Բերկրեալ ցընծա' եւ զուարճացի'ր,
Տեսլեամբ վարդին փարթամացի'ր:

Սառնափայլուն ջուրքն աղբերաց`
Հոսմամբ բըղխին միշտ ի լերանց,
Զարդարեցին զեզերս առւաց.
Ե'կ, սիրելի, բերկրեալ ցընծա',
Բերկրեալ ցընծա' եւ զուարճացի'ր,
Տեսլեամբ վարդին փարթամացի'ր:

Եդեմական դրախտին նըման
Այգիքն ամէն վայելչացան,
Դաշտք եւ հովիտք ծաղկօք լըցան.
Ե'կ, սիրելի, բերկրեալ ցընծա',
Բերկրեալ ցընծա' եւ զուարճացի'ր,
Տեսլեամբ վարդին փարթամացի'ր:

Ձայն քո ընծայ աւետողիս,
Ինձ լսեցո, պաղատողիս,
Զսիրով քոյով ըզմայլողիս.
Ե'կ, սիրելի, բերկրեալ ցընծա',
Բերկրեալ ցընծա' եւ զուարճացի'ր,
Տեսլեամբ վարդին փարթամացի'ր: