Բանաստեղծութիւններ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Է'Յ, ԻՄ ԲԱՐԵՄԻՏ ՍԻՐԵԼԻ

Եթէ իցես ուշուտ,
Կա'լ բիւրեղ տաշուտ,
Մի' կերիցես մաշուտ
Եւ լիցիս հաշուտ:

Զորակըն քանակին
Զեղուն արասջիր,
Զի առաւել տայցէ
Ոյժ մաշուտ, կաշուդ:

Ասա' ցըմատըռուակն,
Զի լցցէ զբաժակն,
Ըմպողին անուշիկ`
Տո'ւր շաքար նըշուտ: