Բանաստեղծութիւններ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՓՈՅԹ ՓԱԽՉՈՂԻ

Ըզկենաց դեղն առ ի վերուստ
Ի հոգի քո բերել փութա',
Եւ զորս ըզդաս եւ զորս խօսիս,
Զայն հեզութեամբ սերել փութա':

Զբաժին մարմնոյդ օրըստօրէ,
Յօրէնս կապեալ թերել փութա',
Բայց առ հարկի եւ ի ժամու
Ի գութ անկեալ, ներել փութա':