Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Սիրով ուրախութեան ժամ է, գիտացիր,
Ճեմելով, ճեմելով եկ, ինձ մօտեցիր.
Մօտեցիր, մօտեցիր, մօտեցիր:
Կարօտ եմ խիստ աղւոր տեսուդ, իմացիր,
Քաղցրիկ, քաղցրիկ բարբառելով մերձեցիր.
Մերձեցիր, մերձեցիր, մերձեցիր:

Ի քեզ հային ամէնքն, տան ինձ երանի`
Եթէ ունիս հանց վայելուչ սիրելի.
Սիրելի, սիրելի, սիրելի:
Միշտ փառաւոր կենաս ի յաչս ամենի
Եւ կեանք քո երկարի, ա'յ իմ նազելի.
Նազելի, նազելի, նազելի:

Մրգալի վայելուչ ծառ ես սխրալի,
Կանանչ, կարմիր գունով պճնեալ վարդենի.
Վարդենի, վարդենի, վարդենի:
Ազգի ազգի գունով զարդարեալ այգի,
Ծաղկածաւալ եւ պտղալի նռնենի.
Նռնենի, նռնենի, նռնենի:

Էրակաց ծորեալ անթառամ, աղւոր,
Զարմանազան տեսլեամբ ծաղիկ ահաւոր.
Ահաւոր, ահաւոր, ահաւոր:
Ղարէնֆիլ համասփիւռ, շուշան փառաւոր,
Ծաղկանցն ամենեցուն իշխան, թագաւոր.
Թագաւոր, թագաւոր, թագաւոր:

Ոսկոյն արաբացոց զուտ անապական
Եւ ճրագ գիշերոյ, ակն պատուական.
Պատուական, պատուական, պատուական:
Մարգարիտ, շափիւղա, լիգրոն, կարկեհան,
Արեգակն եւ չքնաղ լուսին, ծիածան.
Ծիածան, ծիածան, ծիածան:

Նշտարի, նշենի եւ արմաւենի,
Կանանչ կարմիր խնձոր ի մէջ տերեւի.
Տերեւի, տերեւի, տերեւի:
Ցանկապատ բուրաստան ծաղկօք, ծաղկօք լի,
Ծաղկալի երկնուղէշ, որ հեռուստ երեւի.
Երեւի, երեւի, երեւի:

Ի քեզ հնչեալ հողմոյն վայելուչ գարնան,
Հոտոյ բերկրութեան էակք մայլեցան.
Մայլեցան, մայլեցան, մայլեցան:
Եւ թէ որ պատահեաց հոտ անմահութեան,
Վերստին գոսացեալ արմատ ծաղկեցան.
Ծաղկեցան, ծաղկեցան, ծաղկեցան:

Եկ մերձ, որ հոտոտիմ քեզ, բրաբիոն,
Խունկ, կասեայ, տաշխ եւ հալուէ, կինամոն.
Կինամոն, կինամոն, կինամոն:
Հայիմ ի քեզ տպազիոն, սարդիոն,
Խըրըմպէի որդի, գոչեալ Սիմէոն.
Սիմէոն, Սիմէոն, Սիմէոն: