Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եկ, պիւլպիւլ իմ գարնանային,
Ձայն աւետեաց բեր, բեր,
Քաղցրիկ հողմով հարաւային,
Մխիթարիչ լեր, լեր:

Մինչեւ գայ ժամանակ վարդին.
Ցնծասցուք ընդ քեզ մայլեալ,
Սիրով զուարճասցուք ընդ քեզ մայլեալ,
Սիրով սիրեցելոյն իմոյ:

Րախճանական մեծագունի,
Ձայն աւետեաց բեր, բեր,
Քաղցրախօս լեզուաւ ցանկալի,
Մխիթարիչ լեր, լեր,

Սուգս ի սրտէս մերժեալ լինի.
Ցնծասցուք ընդ քեզ մայլեալ,
Սիրով զուարճասցուք ընդ քեզ մայլեալ,
Սիրով սիրեցելոյն իմոյ:

Գեղեցիկ իմ ասպնճական,
Ձայն աւետեաց բեր, բեր,
Խոյն է ընթացք արեգական,
Մխիթարիչ լեր, լեր,

Բոյսք ամենայն ի քնոյ զարթեան.
Ցնծասցուք ընդ քեզ մայլեալ,
Սիրով զուարճասցուք ընդ քեզ մայլեալ,
Սիրով սիրեցելոյն իմոյ:

Ի գալ գարնան գեղգեղելով,
Ձայն աւետեաց բեր, բեր,
Եկին թռչունքն երամով,
Մխիթարիչ լեր, լեր.

Եկ ծիծեռնիկն կարդալով.
Ցնծասցուք ընդ քեզ մայլեալ,
Սիրով զուարճասցուք ընդ քեզ մայլեալ,
Սիրով սիրեցելոյն իմոյ:

Սիրով ելցուք ի վերայ լերանց,
Ձայն աւետեաց բեր, բեր,
Կապելով ընդ քեզ փունճծաղկանց,
Մխիթարիչ լեր, լեր,

Հայելով զառիվայր բարձանաց.
Ցնծասցուք ընդ քեզ մայլեալ,
Սիրով զուարճասցուք ընդ քեզ մայլեալ,
Սիրով սիրեցելոյն իմոյ:

Ի մէջ պարզեալ առագաստի,
Ձայն աւետեաց բեր, բեր,
Նստցուք ընդ քեզ, ո'վ նազելի,
Մխիթարիչ լեր, լեր:

Տացուք բերել զանուշ գինի.
Ցնծասցուք ընդ քեզ մայլեալ,
Սիրով զուարճասցուք ընդ քեզ մայլեալ,
Սիրով սիրեցելոյն իմոյ:

Մատուցանեմ քեզ իմ հոգիս,
Ձայն աւետեաց բեր, բեր,
Մոմեղէն մատունքդ ի յիս,
Մխիթարիչ լեր, լեր,

Առ ու խմէ զանուշ գինիս.
Ցնծասցուք ընդ քեզ մայլեալ,
Սիրով զուարճասցուք ընդ քեզ մայլեալ,
Սիրով սիրեցելոյն իմոյ:

Ուրախարար եւ բերկրական,
Ձայն աւետեաց բեր, բեր,
Բազմեալ գերոյս դէմ անդիման,
Մխիթարիչ լեր, լեր,

Օր է այսօր ուրախութեան.
Ցնծասցուք ընդ քեզ մայլեալ,
Սիրով զուարճասցուք ընդ քեզ մայլեալ,
Սիրով սիրեցելոյն իմոյ:

Նայիմ տիպ քո աննման,
Ձայն աւետեաց բեր, բեր,
Արեւ գարնան, լուսին աշնան,
Մխիթարիչ լեր, լեր,

Լուսեղէն պայծառ ծիածան.
Ցնծասցուք ընդ քեզ մայլեալ,
Սիրով զուարճասցուք ընդ քեզ մայլեալ,
Սիրով սիրեցելոյն իմոյ:

Էկ, հնազանդ լեր այս բանիս,
Ձայն աւետեաց բեր, բեր,
Այս վշտացեալ Սիմէոնիս,
Մխիթարիչ լեր, լեր,

.................................................
Ցնծասցուք ընդ քեզ մայլեալ,
Սիրով զուարճասցուք ընդ քեզ մայլեալ,
Սիրով սիրեցելոյն իմոյ: