ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եթէ երկու մարդ յիրար անցնին ի ծեծ եւ կամաթք մարդիք լինին՝ նա տուգանքն սակաւ լինի այնոր։ Ապա թէ աւագ ու կրտսեր լինին, նա վասն այնոր որ իրապիսի մարդ չէր ու լրբեցաւ՝ նա զնորա մազն տալ փետել՝ ու շատ առնուն զտուգանքն։