ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Զքահանայ թէ ոք անարգէ կամ ծեծէ՝ նա զԱստուած կու անարգէ. զի Քրիստոս հրամայեց՝ թէ՝ որ զձեզ անարգէ՝ զիս անարգէ. եւ այնպես տուժէ զէդ աստուածանարգ։