ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եթե ոք ի յեկեղեցւոյ ձիթէ՝ կամ յանաւթից՝ կամ ի զգեստուց՝ կամ ի մոմեղինէ՝ կամ յայլ իրաց գողանայ, նա զկարգն կորսնէ եւ հինգ դուպլ վճարէ զիրքն. եւ այս յայնժամ լինի՝ որ կարծեաւք կեցցնվի ի վերայն։ Ապա թէ ի գողութիւն բռնվի՝ նա զկարքն առնուն ու դարպսուն նաւմոսովն խրատ ու սազայ այնեն՝ զէդ գողոյ ու անհաւտի։