ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եթէ եպիսկոպոս մռտէ ի հայրապետէն՝ եւ յետոյ զղջանայ ու գայ յուղղութիւն՝ նա չկորսնէ վասն այնոր իրք։ Ապա թէ ոչ՝ նա յղրկեն առ ինք երկու եպիսկոպոս՝ ու կոչեն զինք բ ու գ. հետ. եւ թէ յանդգնի ու չգայ ի ժողովն, նա իմանան զիր խաւսքն եւ զպատճառն՝ եւ ի յայնոր վերայ իրաւունք տան եւ սազայ ի շատն եւ ի քիչն։ Զնոյնն այնէ եւ եպիսկոպոսն եկեղեցականի, որ ապստամբէ յիրմէ։