ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Չի տալ հրաման աւրէնքս՝ որ ծառայ ի մարդոյ ժառանգութիւն ածեն, եւ ոչ ի կարգ եկեղեցւոյ. քաւէլ գայ տէրն՝ եւ թխտով որոշի ի ծառայէն՝ եւ ապա կարէ մտանել։ Եւ պատրաստել պիտի եկեղեցւոյն յայստեղս, որ բարեգործութեան բանն ի չար չդառնայ. զի յանաւրինի սերմէ եւ եւ տեղի լինի նախատանաց եւ բամբասանաց առ մարդիկ։