ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եթէ ոք վասն թագաւորի անպատեհ կամ անարժան խաւսք ասէ՝ եւ կամ վասն իշխանի՝ կամ մռտէ, նա պատեհ է՝ յառաջ ի յեկեղեցին դատստնել. նա թէ չգայ լաւցնէ զիր արատն, նա թէ կարգաւոր լինի՝ նա ձգուի ի կարգէն եւ վարուի յամէն երկրէն, եւ թէ աշխարհական լինի՝ նա հաւնովրեն զինքն եւ բանադրած վարեն. ու թէ բանն մեծ լինի՝ նա սազայ տան ի վերայ իրացն։