ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եթե եպիսկոպոսն կարգաւոր դատէ՝ կամ ձգէ ի կարգէն կամ թշնամանէ, նա առ կաթողիկոսն մէն կարէ երթալ գանկտել։ Եւ եթէ կաթողիկոսն փնտռէ՝ թէ սուտ ելնէ անկեալն ի կարգէն ու եպիսկոպոսն իրաւ լինի, նա տուժեն զինքն զնդանով որ ապաշխարէ. եւ թէ եպիսկոպոսն անպատեհ բան լինի արեալ վասն ատելութեան, նա զայնոր վրէժն կաթողիկոսն խնդրէ յեպիսկոպոսէն։