ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Զայս սահմանս գրեաց սուրբն Սահակ. եւ հրամայեաց որ ամէն մէկ զիր բաժինն առնու ուրախութեամբ եւ սիրով, հայնց որ աշխարհականքն անգէտքն զբարին տեսնուն եւ ուսնին ի յիրենցմէ եւ ոչ զչարն, եւ առաւել առաջնորդքն։ Եւ որ այսոր անհնազանդ լինի ու այլազգ այնէ, նա երեք հետ իր խրատն տան. եւ թէ չլսէ եւ ուղղի, նա ձգուի ի կարգէ։ Հայնց կու հրամէ սուրբ եւ երջանիկ հայրս մեր Սահակ։